APML RSS http://www.apml.org.rs Uprava za sprečavanje pranja novca sr Copyright (C) 2011 www.apml.org.rs Измена Смерница за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава Дана 15. маја 2020. године измењене су Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузетника и правних лица кој ... http://www.apml.org.rs/cyr2991/novost/Измена-Смерница-за-процену-ризика-од-прања-новца-и-финансирања-терроизма-код-предузетника-и-правних-лица-који-се-баве-пружањем-рачуноводствених-услуга-и-факторинг-друштава-.html Fri, 29 May 2020 14:15:44 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 21.5.2020. године Дана 21.5.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лици http://www.apml.org.rs/cyr2980/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-21.5.2020.-године.html Fri, 22 May 2020 07:49:51 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцији 1718 (2006) од 11.5.2020. године Комитет Савета безбедности за санкције према Северној Кореји изменио је једну ставку на листи санкција 11.5.2020. године, у складу са Резо http://www.apml.org.rs/cyr2952/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцији-1718-(2006)-од-11.5.2020.-године.html Tue, 12 May 2020 07:50:17 +0200 ФАТФ објавио публикацију о ризицима од прања новца и финансирања тероризма као последица пандемије КОВИД 19  Пандемија  КОВИД-19  изазвала је велике глобалне промене, страдање људи и економске поремећаје. Пандемија је такође довела и до п http://www.apml.org.rs/cyr2951/novost/Фатф-објавио-публикацију-о-ризицима-од-прања-новца-и-финансирања-тероризма-као-последица-пандемије-КОВИД-19.html Thu, 07 May 2020 19:39:56 +0200 Списак контаката за општине и градове у Србији за помоћ грађанима у условима забране кретања за грађане старије од 65 година Списак контаката налази се на следећем линку: https://www.srbija.gov.rs/vest/452163/spisak-kol-centara-u-gradovima-i-opstinama.php   ... http://www.apml.org.rs/cyr2927/novost/Списак-контаката-за-општине-и-градове-у-Србији-за-помоћ-грађанима-у-условима-забране-кретања-за-грађане-старије-од-65-година.html Wed, 18 Mar 2020 12:45:45 +0100 Управа објавила на свом сајту превод ФАТФ стандарда, Методологије и пет стручних текстова ФАТФ У циљу што боље усклађености са међународним стандардима за спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и у циљу информисања ст http://www.apml.org.rs/cyr2940/novost/Управа-објавила-на-свом-сајту-превод-ФАТФ-стандарда,-Методологије-и-пет-стручних-текстова-ФАТФ.html Mon, 06 Apr 2020 12:36:34 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 24.3.2020. године Дана 24.3.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицима, http://www.apml.org.rs/cyr2930/novost/Измена-на-листи.html Wed, 25 Mar 2020 23:17:09 +0100 Саопштење ФАТФ из фебруара 2020. године FATF, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саопштење о јурисдикцијама које ... http://www.apml.org.rs/cyr2928/novost/.html Wed, 18 Mar 2020 12:59:14 +0100 Измена Смерница за утврђивање стварног власника странке Дана 24. фебруара 2020. године измењене су Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника р http://www.apml.org.rs/cyr2926/novost/Измена-и-допуна-Смерница-за-утврђивање-стварног-власника-.html Tue, 10 Mar 2020 09:11:24 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 4.3.2020. године Дана 4.3.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним фи http://www.apml.org.rs/cyr2925/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-4.3.2020.-године.html Thu, 05 Mar 2020 07:47:31 +0100 Размена искустaва и знања са обвезницима Закона у циљу бољег препознавања сумњи да се ради о прању новца или финансирању тероризма Током новембра и децембра месеца 2019. године, Управа за спречавање прања новца организовала је појединачне састанке са представницима 67 http://www.apml.org.rs/cyr2911/novost/Размена-искустaва-и-знања-са-обвезницима-Закона-у-циљу-бољег-препознавања-сумњи-да-се-ради-о-прању-новца-или-финансирању-тероризма-.html Fri, 28 Feb 2020 15:24:46 +0100 Повратне информације обвезницима по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма У складу са чланом 79. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца је током децембра месеца ... http://www.apml.org.rs/cyr2910/novost/Повратне-информације-обвезницима-по-Закону-о-спречавању-прања-новца-и-финансирања-тероризма.html Fri, 28 Feb 2020 15:14:22 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 23.2.2020. године Дана 23.2.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физ ... http://www.apml.org.rs/cyr2907/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-23.2.2020.-године.html Tue, 25 Feb 2020 08:35:47 +0100 Усвојена Стратегија за борбу против прања новца и финансирањa тероризма Влада Републике Србије усвојила је 13. фебруара 2020. године Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Стратегија обу ... http://www.apml.org.rs/cyr2906/novost/Усвојена-Стратегија-за-борбу-против-прања-новца-и-финансирањa-тероризма.html Fri, 21 Feb 2020 01:00:00 +0100 Најављене презентације измена и допуна Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Дана 24. јануара 2020. године у просторијама Удружења банака Србије, представници Групе за правне послове и усклађивање прописа са међунаро ... http://www.apml.org.rs/cyr2900/novost/Најављене-презентације-измена-и-допуна-Закона-о-спречавању-прања-новца-и-финансирања-тероризма.html Thu, 20 Feb 2020 09:18:57 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 18.2.2020. године Дана 18.2.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физи ... http://www.apml.org.rs/cyr2891/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-18.2.2020.-године.html Wed, 19 Feb 2020 08:11:42 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 4.2.2020. године Дана 4.2.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физич http://www.apml.org.rs/cyr2883/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-4.2.2020.-године.html Wed, 05 Feb 2020 08:21:00 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 15.1.2020. године Дана 15.1.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичк ... http://www.apml.org.rs/cyr2859/novost/Izmena-na-listi-od-14012020.html Thu, 16 Jan 2020 08:59:04 +0100 Представљање Типологија прања новца и Типологија финансирања тероризма Ужице, 30. јануар 2020. У Ужицу  је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца и Типологије финансирања терори http://www.apml.org.rs/cyr2882/novost/Представљање-Типологија-прања-новца-и-Типологија-финансирања-терроизма.html Fri, 31 Jan 2020 15:02:16 +0100 Представљање типологија прања новца Златибор, 29. јануар 2020.   На Златибору  је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца представницима тужи ... http://www.apml.org.rs/cyr2881/novost/Представљање-типологија-прања-новца-.html Fri, 31 Jan 2020 14:57:03 +0100 Праћење предмета прања новца и финансирања тероризма Златибор, 28. јануар 2020. Управа за спречавање прања новца je представила смернице за успостављање јединствене методологије израде извеш http://www.apml.org.rs/cyr2880/novost/Праћење-предмета-прања-новца-и-финансирања-тероризма.html Fri, 31 Jan 2020 14:51:38 +0100 Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020-2025 и пратећег акционог плана за период 2020-2023 ... http://www.apml.org.rs/cyr2860/novost/Извештај-о-спроведеној-јавној-расправи-о-Предлогу-националне-стратегије-за-борбу-против-прања-новца-и-финансирања-тероризма-за-период-2020-2025-и-пратећег-акционог-плана-за-период-2020-2023.html Wed, 22 Jan 2020 11:31:35 +0100 Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управа за спречавање прања новца   На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, ... http://www.apml.org.rs/cyr2870/novost/Јавни-конкурс-за-попуњавање-извршилачких-радних-места-у-Министарству-финансија---Управа-за-спречавање-прања-новца.html Wed, 29 Jan 2020 09:04:46 +0100 Најбоље праксе у утврђивању стварног власништва - документ ФАТФ Анонимне shell компаније су једна од најраширенијих метода прања новца који потиче из криминала и корупције. Новим Најбољим праксама FATF ... http://www.apml.org.rs/cyr2856/novost/Најбоље-праксе-у-утврђивању-стварног-власништва---ФАТФ-документ.html Tue, 14 Jan 2020 10:43:33 +0100 Координација надзорних органа, Управе за спречавање прања новца и правосудних органа у откривању сумњивих трансакција У петак, 22. новембра 2019. године, организована је панел дискусија чији је циљ био унапређење координације надзорних и правосудних органа и ... http://www.apml.org.rs/cyr2818/novost/Координација-надзорних-органа,-Управе-за-спречавање-прања-новца-и-правосудних-органа-у-откривању-сумњивих-трансакција.html Mon, 25 Nov 2019 13:57:46 +0100 Позив за учешће на јавној расправи Позивамо све заинтересоване стране да се упознају са Нацртом стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 20 ... http://www.apml.org.rs/cyr2848/novost/javna-rasprava.html Fri, 27 Dec 2019 10:55:37 +0100 Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма дан http://www.apml.org.rs/cyr2847/novost/Усвојен-Закон-о-изменама-и-допунама-Закона-о-спречавању-прања-новца-и-финансирања-тероризма.html Thu, 26 Dec 2019 14:40:28 +0100 Водич „Спречавање финансирања тероризма – водич за донаторе“ Управа за спречавање прања новца у сарадњи са надлежним државним органима који су део Координационог тела за спречавање прања новца и ф http://www.apml.org.rs/cyr2834/novost/Водич-„Спречавање-финансирања-тероризма-–-водич-за-донаторе“.html Thu, 05 Dec 2019 09:25:10 +0100 Примена процењених ризика кроз типологије прања новца и финансирања тероризма Управа за спречавање прања новца, у сарадњи са Привредном комором Србије, организовала  је скуп  намењен обвезницима у систему за б http://www.apml.org.rs/cyr2816/novost/Примена-процењених-ризика-кроз-типолгије-прања-новца-и-финансирања-тероризма.html Fri, 22 Nov 2019 09:54:12 +0100 Потенцијалне злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма Представљен водич „Спречавање финансирања тероризма - Водич за донаторе“ Управа за спречавање прања новца je у сарадњи са Кaнцeлaриj ... http://www.apml.org.rs/cyr2815/novost/Потенцијалне-злоупптребе-непорфитног-сектора-у-сврхе-финансирања-тероризма.html Thu, 21 Nov 2019 11:49:44 +0100 Једнообразно праћење предмета прања новца и финансирања тероризма Београд, 30. октобар 2019. За представнике тужилаштва, судова и полиције,  Управа за спречавање прања новца је организовала радионицу и & ... http://www.apml.org.rs/cyr2799/novost/Једнообразно-праћење-предмета-прања-новца-и-финансирања-тероризна.html Wed, 06 Nov 2019 10:09:16 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 5.11.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физички ... http://www.apml.org.rs/cyr2798/novost/.html Wed, 06 Nov 2019 09:45:59 +0100 Унапређење координације надзорних органа, Управе и правосудних органа, Београд, 18.10.2019. године  Организујући панел дискусију која је била посвећена унапређењу координације надзорних и правосудних  органа и Управе за спречава ... http://www.apml.org.rs/cyr2797/novost/Унапређење-координације-надзорних-органа,-Управе-и-правосудних-органа,-Београд,-18.19.2019.-године.html Mon, 21 Oct 2019 11:22:37 +0200 Обука пореских и управних инспектора у области спречавања финансирања тероризма   Током септембра и октобра одржане су обуке за 16 управних и 19 пореских инспектора, у Руми, Нишу, на Копаонику и Врднику, уз подршку ОЕБ http://www.apml.org.rs/cyr2796/novost/Обука-пореских-и-управних-инспектора-у-области-спречавања-финансирања-тероризма.html Tue, 15 Oct 2019 10:54:52 +0200 Судијски дани - Врњачка Бања, 10-12.10.2019. године У периоду од 10. до 12 октобра 2019. године одржано је годишње саветовање судија Репубиле Србије „Судијски дани – 2019“ у Врњачкој Бањи ... http://www.apml.org.rs/cyr2781/novost/Судијски-дани---Врњачка-Бања,-10-12.10.2019.-године.html Mon, 14 Oct 2019 11:04:07 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 11.10.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичк http://www.apml.org.rs/cyr2780/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Sat, 12 Oct 2019 08:38:56 +0200 Носиоци правосудних функција на окупу Представљена Процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма Београд, 04. октобар 2019. ... http://www.apml.org.rs/cyr2777/novost/Носиоци-правосудних-функција-на-окупу.html Tue, 08 Oct 2019 08:27:57 +0200 Представници Управе учествовали на Данима рачуновођа у Врњачкој Бањи, 3.10.2019. године На позив Привредне коморе Србије и у организацији исте, представници Управе за спречавање прања новца су дана 3. 10. 2019. године узели учешћ http://www.apml.org.rs/cyr2776/novost/Представници-Управе-учествовали-на-Данима-рачуновођа-у-Врњачкој-Бањи,-3.10.2019.-године.html Mon, 07 Oct 2019 13:25:23 +0200 Округли сто за носиоце правосудних функција, Београд, 30.9.2019. Процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма Београд, 30. септембар 2019. Управа за http://www.apml.org.rs/cyr2775/novost/Округли-сто-за-носиоце-правосудних-функција,-Београд,-30.9.2019.-.html Mon, 07 Oct 2019 12:44:54 +0200 Представљене Типологије прања новца и Типологије финансирања тероризма Суботица, 27. септембар 2019. У Суботици је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца и Типологије финансирања http://www.apml.org.rs/cyr2774/novost/Представљене-Типологије-прања-новца-и-Типологије-финансирања-тероризма.html Mon, 07 Oct 2019 10:49:50 +0200 Представљене Типологије прања новца Суботица, 26. септембар 2019. У Суботици је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца представницима тужилашта http://www.apml.org.rs/cyr2773/novost/Представљене-Типологије-прања-новца.html Fri, 04 Oct 2019 10:21:27 +0200 Праћење предмета прања новца и финансирања тероризма     Суботица, 25. септембар 2019. У Суботици је Управа за спречавање прања новца представила смернице за успостављање јединствене м ... http://www.apml.org.rs/cyr2772/novost/Праћење-предмета-прања-новца-и-финансирања-тероризма.html Fri, 04 Oct 2019 09:55:22 +0200 Представљене Типологије финансирања тероризма и Типологије прања новца Надовезујући се на радионицу на којој су представљене Типологије прања новца, Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Привредн ... http://www.apml.org.rs/cyr2757/novost/Представљене-Типологије-финансирања-тероризма-и-Типологије-прања-новца.html Wed, 18 Sep 2019 08:36:46 +0200 Представљене Tипологије прања новца   На радионици коју је у Нишу 3. септембра 2019. године организовала Управа за спречавање прања новца, у сарадњи са Правосудном академијо ... http://www.apml.org.rs/cyr2756/novost/Представљене-типологије-прања-новца.html Fri, 13 Sep 2019 08:57:16 +0200 Јединствени систем статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма За представнике тужилаштва, судова и полиције, Управа за спречавања новца је организовала радионицу чији је циљ унапређење примене смер ... http://www.apml.org.rs/cyr2755/novost/Јединствени-системн-статистичког-праћења-предмета-прања-новца-и-финансирања-тероризма-.html Wed, 11 Sep 2019 11:08:04 +0200 Смернице ФАТФ за одређене секторе ФАТФ (Financial Action Task Force) осим својих Четрдесет препорука и тумачења уз те препоруке редовно објављује и смернице, које нису обавезујућег ка ... http://www.apml.org.rs/cyr2754/novost/Смернице-ФАТФ-за-одређене-секторе.html Wed, 11 Sep 2019 10:46:51 +0200 Успостављање механизма преиспитивања прекограничних претњи Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма, којим председава потпредседник Владе и министар унутрашњих посл http://www.apml.org.rs/cyr2748/novost/Успостављање-механизма-преиспитивања-прекограничних-претњи.html Tue, 27 Aug 2019 08:46:31 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 20.8.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким ... http://www.apml.org.rs/cyr2742/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Wed, 21 Aug 2019 08:07:14 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 14.8.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким http://www.apml.org.rs/cyr2737/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Thu, 15 Aug 2019 08:06:01 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 13.8.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким л http://www.apml.org.rs/cyr2736/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Wed, 14 Aug 2019 08:27:11 +0200 Типологије прања новца и финансирања тероризма - инфо сесија за представнике државног и приватног сектора Дана 1.7.2019. године у организацији Привредне коморе Србије представницима државног и приватног сектора у непосредној инфосесији указано ... http://www.apml.org.rs/cyr2682/novost/Типологије-прања-новца-и-финансирања-тероризма---инфосесија-за-представнике-државног-и-приватног-сектора.html Thu, 04 Jul 2019 10:12:55 +0200 Обука за тржишне инспекторе У циљу унапређења знања у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoв ... http://www.apml.org.rs/cyr2707/novost/Обука-за-тржишне-инспекторе.html Wed, 17 Jul 2019 15:24:39 +0200 Обука за интерне ревизоре и обука за рачуновође, јавне бележнике и друштва за осигурање У циљу унапређења знања у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoв ... http://www.apml.org.rs/cyr2706/novost/Обука-интерних-ревизора-.html Wed, 17 Jul 2019 15:16:14 +0200 Србија скинута са сиве листе ФАТФ На пленарном заседању ФАТФ процењено је да су испуњени сви захтеви који су стављени пред нашу земљу када је реч о борби против прања нов ... http://www.apml.org.rs/cyr2681/novost/Србија-скинута-са-сиве-листе-ФАТФ-.html Thu, 27 Jun 2019 08:09:31 +0200 Унапређење институционалне сарадње Више јавно тужилаштво у Новом Саду и надзорни органи за ЗОСПНФТ заједно у борби против прања новца и финансирања тероризма  Kоординат ... http://www.apml.org.rs/cyr2676/novost/Унапређење-институционалне-сарадње.html Mon, 17 Jun 2019 10:10:28 +0200 ФАТФ - јавно саопштење ФАТФ, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, након пленарног заседања од 16. до 21. јуна 20 ... http://www.apml.org.rs/cyr2750/novost/ФАТФ---јавно-саопштење.html Mon, 24 Jun 2019 09:49:20 +0200 Процена ризика од прања новца - инфо сесија са представницима тужилаштва, судова и полиције Четврта инфо-сесија организована у Новом Саду  Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Правосудном академијом и Мисијом ОЕБ ... http://www.apml.org.rs/cyr2677/novost/Процена-ризика-од-прања-новца---инфо-сесија-са-представницима-тужилаштва,-судова-и-полиције.html Mon, 17 Jun 2019 10:30:34 +0200 Унапређење система за борбу протв прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији ... http://www.apml.org.rs/cyr2673/novost/Управа-за-спречавање-прања-новца-филм.html Fri, 07 Jun 2019 10:04:36 +0200 Процена ризика од прања новца - инфо сесија са представницима тужилаштва, судова и полиције у Нишу, 23-24.5.2019. године Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Правосудном академијом и Мисијом ОЕБС-а у Србији, организовала је трећу по реду инфо-се http://www.apml.org.rs/cyr2664/novost/ПРОЦЕНА-РИЗИКА-ОД-ПРАЊА-НОВЦА-–-ИНФО-СЕСИЈА-СА-ПРЕДСТАВНИЦИМА-ТУЖИЛАШТВА,-СУДОВА-И-ПОЛИЦИЈЕ-Ниш,-23-24.-мај-2019-.html Thu, 30 May 2019 13:22:25 +0200 Округли сто на тему привредних преступа у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Дана 20. маја 2019. године у Београду одржан је округли сто са представницима привредних судова, тужилаштава и надзорних органа из области с ... http://www.apml.org.rs/cyr2657/novost/Округли-сто-на-тему-привредних-преступа-у-предметима-прања-новца.html Wed, 22 May 2019 10:32:10 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 21.5.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким ли http://www.apml.org.rs/cyr2656/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Wed, 22 May 2019 10:22:04 +0200 Презентација закључака националне процене ризика у Краљеву   Дана 17. маја 2019. године у Краљеву одржана је инфосесија са представницима судова, тужилаштава и полиције где су у непосредном контак http://www.apml.org.rs/cyr2655/novost/Презентација-закључака-националне-процене-ризика-у-Краљеву.html Mon, 20 May 2019 13:32:01 +0200 Влада Србије усвојила Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и праћења предмета прања новца и финансирања тероризма  Влада Републике Србије донела је закључак којим се усвајају Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и ј http://www.apml.org.rs/cyr2648/novost/Влада-Србије-усвојила-Смернице-за-успостављање-јединствене-методологије-израде-извештаја-и-праћења-предмета-прања-новца-и-финансирања-тероризма.html Thu, 16 May 2019 14:22:47 +0200 Јавни конкурс за попуњавање положаја - помоћник директора Управе РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА Служба за управљање кадровима Београд               На основу члана 68. став 1 ... http://www.apml.org.rs/cyr2646/novost/Јавни-конкурс-за-положај---помоћник-директора-Управе.html Wed, 15 May 2019 15:13:31 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 14.5.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лиц http://www.apml.org.rs/cyr2640/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Wed, 15 May 2019 10:31:16 +0200 Обука за запослене у Управи за игре на срећу У циљу унапређења знања нових запослених у Управи за игре на срећу у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министа ... http://www.apml.org.rs/cyr2636/novost/Обука-за-запослене-у-Управи-за-игре-на-срећу.html Tue, 07 May 2019 15:11:18 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 1.5.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физички http://www.apml.org.rs/cyr2635/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-.html Fri, 03 May 2019 08:03:08 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 22.4.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким ... http://www.apml.org.rs/cyr2628/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Tue, 23 Apr 2019 08:09:22 +0200 Обука за организације цивилног друштва: Како препознати злоупотребе и како се заштитити Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa je у сарадњи са  Кaнцeлaриjом за сарадњу са цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje, oрг ... http://www.apml.org.rs/cyr2627/novost/Обука-за-организације-цивилног-друштва:-Како-препознати-злоупотребе-и-како-се-заштитити.html Mon, 22 Apr 2019 08:12:15 +0200 Презентација закључака националне процене ризика за судије, тужиоце и полицију   Дана 12. априла 2019. године уз помоћ Правосудне академије одржана је инфосесија са представницима судова, тужилаштава и полиције где ... http://www.apml.org.rs/cyr2614/novost/Презентација-закључака-националне-процене-ризика-за-судије,-тужиоце-и-полицију.html Thu, 18 Apr 2019 10:18:25 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 17.4.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким л ... http://www.apml.org.rs/cyr2613/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Thu, 18 Apr 2019 08:07:52 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 13.4.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким ли http://www.apml.org.rs/cyr2612/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-.html Tue, 16 Apr 2019 10:18:42 +0200 Србија и САД: Заједнички рад на пореским прописима Министар финансија Републике Србије Синиша Мали и амбасадор САД у Београду Кајл Скот потписали су данас Споразум између Владе Сједињен http://www.apml.org.rs/cyr2603/novost/Србија-и-САД:-Заједнички-рад-на-пореским-прописима.html Wed, 10 Apr 2019 13:29:51 +0200 Обука за носиоце правосудних функција: Процена ризика од прања новца    Међународна заједница борбу против тероризма и спречавање његовог финансирања оцењује као значајан изазов. Приликом оцене дело ... http://www.apml.org.rs/cyr2601/novost/Обука-за-носиоце-правосудних-функција:-Процена-ризика-од-прања-новца.html Mon, 01 Apr 2019 10:09:09 +0200 Презентовање резултата процене ризика од прања новца и финансирања тероризма платним институцијама Дана 4.2.2019. године у организацији Привредне коморе Србије представницима платних институција представљени су резултати процене ризика http://www.apml.org.rs/cyr2535/novost/Презентовање-резултата-процене-ризика-за-платне-институције.html Mon, 04 Feb 2019 12:54:14 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 29.3.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лиц http://www.apml.org.rs/cyr2600/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Sat, 30 Mar 2019 09:03:01 +0100 Наставак обука за рачуновође Управа  је одржала низ обукa за обвезнике, на којима је било речи о закључцима Националне процене ризика од прања новца и финансирања т ... http://www.apml.org.rs/cyr2591/novost/Наставак-обука-за-рачуновође.html Tue, 26 Mar 2019 14:24:20 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 22.3.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лици http://www.apml.org.rs/cyr2590/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Sat, 23 Mar 2019 12:40:49 +0100 Обука за организације цивилног друштва: Како препознати злоупотребе и како се заштитити Кaнцeлaриja за сарадњу са цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje у сарадњи са Министарством финансија - Упрaвом зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa, 18. апри ... http://www.apml.org.rs/cyr2589/novost/Обука-за-организације-цивилног-друштва:-Како-препознати-злоупотребе-и-како-се-заштитити.html Mon, 25 Mar 2019 08:47:35 +0100 Како утврдити и евидентирати стварног власника - саветовање у Привредној комори Србије, 26.3.2019. године Са циљем обезбеђивања јединствене примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и унапређивања оперативних знања пр http://www.apml.org.rs/cyr2588/novost/Како-утврдити-и-евидентирати-стварног-власника---саветовање-у-Привредној-комори-Србије,-26.3.2019.-године.html Thu, 21 Mar 2019 13:32:20 +0100 Смештање софтвера Управе на Клауд у Државном дата центру Дана 14.3.2019. године извршено је смештање софтвера Управе за спречавање прања новцa на Клауд (Cloud) инфраструктуру у Државном дата центру . У ... http://www.apml.org.rs/cyr2587/novost/Смештање-софтвера-Управе-на-Клауд-у-Државном-дата-центру.html Wed, 20 Mar 2019 10:56:12 +0100 Позив за попуњавање упитника за процену рањивости непрофитног сектора Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Управа за спречавање прања новца позивају организације цивилног друштва да попуне online У http://www.apml.org.rs/cyr2586/novost/Позив-за-попуњавање-упитника-за-процену-рањивости-непрофитног-сектора.html Tue, 19 Mar 2019 14:30:50 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 13.3.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицим http://www.apml.org.rs/cyr2582/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Thu, 14 Mar 2019 08:22:52 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 28.2 2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицима, ... http://www.apml.org.rs/cyr2560/novost/.html Fri, 01 Mar 2019 11:44:00 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Дана 8.2.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицима, г ... http://www.apml.org.rs/cyr2541/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Sat, 09 Feb 2019 13:38:35 +0100 Претраживач означених лица - важна напомена Уколико вам се не приказује страница са претраживачем означених лица, потребно је да проверите да ли на вашем рачунару имате инсталиран http://www.apml.org.rs/cyr2451/novost/Претра.html Mon, 10 Dec 2018 14:18:30 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцији 1988 Комитет Савета безбедности основан у складу са Резолуцијом 1988 (2011) изменио је податке за два лица на листи чије се располагање имовином о ... http://www.apml.org.rs/cyr2503/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцији-1988.html Thu, 31 Jan 2019 09:22:52 +0100 Инфосесија о процењеним ризицима за друштва за управљање пензијским фондовима Дана 18.1.2019. године у  Народној банци Србије одржана је инфосесија о процењеним ризицима са сектором друштава за управљање пензијским http://www.apml.org.rs/cyr2488/novost/Инфосесија-о-процењеним-ризицима-за-друштва-за-управљање-пензијским-фондовима.html Mon, 21 Jan 2019 14:55:16 +0100 Инфосесија о процењеним ризицима у сектору игара на срећу Дана 18.1.2019. године у  Привредној комори Србије одржана је инфосесија о процењеним ризицима са сектором игара на срећу. Национални коор ... http://www.apml.org.rs/cyr2487/novost/Инфосесија-о-процењеним-ризицима-у-сектору-игара-на-срећу.html Mon, 21 Jan 2019 14:35:47 +0100 Потписан споразум са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Управа за спречавање прања новца закључила је Споразум о сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Спораз ... http://www.apml.org.rs/cyr2482/novost/Потписан-споразум-са-Министарством-грађевинарства,-саобраћаја-и-инфраструктуре.html Fri, 11 Jan 2019 13:41:09 +0100 Смернице за утврђивање стварног власника Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евид ... http://www.apml.org.rs/cyr2481/novost/Смернице-за-утврђивање-стварног-власника.html Thu, 10 Jan 2019 11:29:13 +0100 Нови индикатори за рачуновође, ревизоре и факторинг друштва Управа је крајем претходне и почетком ове године донела нове индикаторе за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању т ... http://www.apml.org.rs/cyr2480/novost/Нови-индикатори-за-рачуновође,-ревизоре-и-факторинг-друштва.html Thu, 10 Jan 2019 10:28:34 +0100 Наставак обука за обвезнике Управа  је у претходним месецима одржала низ обукa за обвезнике, на којима је било речи о закључцима Националне процене ризика од прањ http://www.apml.org.rs/cyr2468/novost/Наставак-обука-за-обвезнике.html Fri, 21 Dec 2018 12:29:09 +0100 Важно: Листа означених лица Дана 20.12.2018. године Влада  Републике Србије донела је решење о стављању више лица на Листу означених лица, у складу са чланом 4, став 1, та ... http://www.apml.org.rs/cyr2463/novost/Важно:-Листа-означених-лица.html Thu, 20 Dec 2018 15:20:38 +0100 Комитет за санкције Савета безбедности према Резолуцији 1988 изменио Смернице Комитет Савета безбедности основан према Резолуцији 1988 (2011.) усвојио је 3. децембра 2018. године измењене Смернице за обављање послова из св ... http://www.apml.org.rs/cyr2455/novost/Комитет-за-санкције-Савета-безбедности-према-Резолуцији-1988-изменио-Смернице.html Mon, 17 Dec 2018 09:03:27 +0100 ВАЖНО: Циљане финансијске санкције - претраживач означених лица Управа за спречавање прања новца је у сарадњи са Институтом „Михајло Пупин – Рачунарски системи“, развила претраживач који се о http://www.apml.org.rs/cyr2447/novost/ВАЖНО:-циљане-финансијске-санкције---претраживач-означених-лица.html Mon, 03 Dec 2018 14:39:21 +0100 Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, ... http://www.apml.org.rs/cyr2430/novost/Јавни-конкурс-за-попуњавање-извршилачког-радног-места.html Wed, 28 Nov 2018 17:55:57 +0100 Почела реализација Пројекта из ИПА 2015 Дана 13.11.2018. године почела је реализација Пројекта за унапређење квалитета пријава сумњивих трансакција и јачање капацитета Управе за с http://www.apml.org.rs/cyr2426/novost/Почела-реализација-Пројекта-из-ИПА-2015.html Thu, 22 Nov 2018 14:17:49 +0100 ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: УПРАВА СЕ СЕЛИ НА НОВУ АДРЕСУ ВАЖНО: Обавештавамо све заинтересоване стране да ће од понедељка, 26.11.2018. године, Управа бити пресељена на нову локацију, у Ресавској улиц ... http://www.apml.org.rs/cyr2425/novost/ВАЖНО-ОБАВЕШТЕЊЕ:-УПРАВА-СЕ-СЕЛИ-НА-НОВУ-АДРЕСУ.html Thu, 22 Nov 2018 09:10:07 +0100 Радни састанак са представницима факторинг фирми Дана 31.10.2018. године у Привредној комори Београда одржан је радни састанак са представницима факторинг фирми и пословних банака, који рад http://www.apml.org.rs/cyr2388/novost/Радни-састанак-са-представницима-факторинг-фирми.html Thu, 01 Nov 2018 10:24:51 +0100 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 19.11.2018. године   Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди додао је једну ставку на листу санкција 19.11.2018. године, у складу са http://www.apml.org.rs/cyr2416/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-19.11.2018.-године.html Tue, 20 Nov 2018 08:52:29 +0100 Обука за посреднике у промету и закупу непокретности у Суботици У организацији Привредне коморе Србије, представници Управе за спречавање прања новца и Сектора тржишне инспекције у оквиру Министарст ... http://www.apml.org.rs/cyr2381/novost/Обука-за-посреднике-у-промету-и-закупу-непокретности-у-Суботици.html Mon, 29 Oct 2018 09:27:41 +0100 Одржана обука за посреднике у промету и закупу непокретности У сарадњи са Привредном комором Србије и Сектором тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација представници У http://www.apml.org.rs/cyr2380/novost/Одржана-обука-за-посреднике-у-промету-и-закупу-непокретности.html Fri, 26 Oct 2018 11:22:22 +0200 Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, ... http://www.apml.org.rs/cyr2375/novost/Јавни-конкурс-за-попуњавање-извшилачких-радних-места.html Wed, 24 Oct 2018 14:42:46 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцији СБ УН 1718 (2006) 16.10.2018. Комитет Савета безбедности за санкције према Северној Кореји изменио је једну ставку на листи санкција 16.10.2018. године, у складу са Резол ... http://www.apml.org.rs/cyr2367/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцији-СБ-УН-1718-(2006)-16.10.2018..html Wed, 17 Oct 2018 07:47:19 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 15.10.2018. године Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди додао је једну ставку на листу санкција 15.10. 2018. године, у складу са Резо ... http://www.apml.org.rs/cyr2366/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-15.10.2018.-године.html Tue, 16 Oct 2018 07:10:30 +0200 Одржана седница Координационог тела Дана 4.10.2018, године одржана је седница Координационог тела за борбу против прања новца и финансирања тероризма, којом је председавао потп ... http://www.apml.org.rs/cyr2360/novost/Одржана-седница-Координационог-тела.html Wed, 10 Oct 2018 12:39:54 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 4.10.2018. године Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди додао је једну ставку на листу санкција 4.10. 2018. године, у складу са Рез http://www.apml.org.rs/cyr2356/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-4.10.2018.-године.html Fri, 05 Oct 2018 08:16:47 +0200 Презентација националне процене ризика у Удружењу банака Србије У Удружењу банака Србије је 28.9.2018. године одржана презентација резултата националне процене ризика од прања новца и од финансирања теро http://www.apml.org.rs/cyr2355/novost/Презентација-националне-процене-ризика-у-Удружењу-банака-Србије.html Mon, 01 Oct 2018 11:35:02 +0200 Одговори на питања обвезника Управа је објавила одговоре на 13 питања пристиглих од обвезника. Одговоре можете пронаћи под насловом Прописи – Стручна мишљења.  ... http://www.apml.org.rs/cyr2350/novost/Одговори-на-питања-обвезника.html Tue, 25 Sep 2018 11:44:27 +0200 Ажуриране Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава Управа је у фебруару ове године донела Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, преду ... http://www.apml.org.rs/cyr2329/novost/Ажуриране-Смернице-за-процену-ризика-од-прања-новца-и-финансирања-тероризма-за-друштва-за-ревизију,-предузетнике-и-правна-лица-која-се-баве-пружањем-рачуноводствених-услуга-ин-факторинг-друштва.html Thu, 20 Sep 2018 12:10:17 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцији СБ УН 1718 (2006) Комитет Савета безбедности за санкције према Северној Кореји изменио је једну ставку на листи санкција 14.9.2018. године, у складу са Резолу http://www.apml.org.rs/cyr2318/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцији-СБ-УН-1718-(2006).html Sun, 16 Sep 2018 10:53:48 +0200 Комитет за санкције према Исламској држави и Ал-Каиди прерадио Смернице    У складу са Резолуцијама 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) о Исламској држави и Ал-Каиди,  са њима повезаним лицима, групама, правним лицим http://www.apml.org.rs/cyr2317/novost/Комитет-за-санкције-према-Исламској-држави-и-Алкаиди-прерадио-Смернице.html Fri, 14 Sep 2018 09:04:47 +0200 Презентација националне процене ризика у Привредној комори Србије Прво јавно представљање резултата националне процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма одржано је 10.9.2018. http://www.apml.org.rs/cyr2292/novost/Презентација-националне-процене-ризика-у-Привредној-комори-Србије-.html Tue, 11 Sep 2018 11:13:29 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 23.8.2018. године Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је листу санкција 23.8.2018. године, у складу са Резолуцијама 1267 (1999), 1989 ... http://www.apml.org.rs/cyr2284/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-23.8.2018.-године.html Fri, 24 Aug 2018 11:51:38 +0200 Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма Документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања териоризма усвојен је на седници Владе Републике Србије 31.5.2018. го ... http://www.apml.org.rs/cyr2253/novost/Процена-ризика-од-прања-новца-и-процена-ризика-од-финансирања-тероризма.html Tue, 14 Aug 2018 09:34:39 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 9.8.2018. године Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди додао је једну ставку на листу санкција 9.8.2018. године, у складу са Резолуц ... http://www.apml.org.rs/cyr2252/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-9.8.2018.-године.html Fri, 10 Aug 2018 10:01:13 +0200 Комитет за санкције на основу Резолуције 1718 одобрио је обавештење о могућим изузецима од режима санкција према Северној Кореји, а у циљу имплементације хуманитарне помоћи Комитет Савета безбедности, установљен на основу Резолуције 1718 (2006), 6.8.2018. године усвојио је седмо обавештење о имплементацији хуманитар ... http://www.apml.org.rs/cyr2251/novost/Комитет-за-санкције-на-основу-Резолуције-1718-одобрио-је-обавештење-о-могућим-изузецима-од-режима-санкција-према-Северној-Кореји,-а-у-циљу-имплементације-хуманитарне-помоћи.html Wed, 08 Aug 2018 10:36:06 +0200 Управа је објавила одговоре на питања Удружења осигуравача Србије Управа је објавила одговоре на питања Удружења осигуравача Србије. Одговоре ћете наћи у Стручним текстовима. ... http://www.apml.org.rs/cyr2215/novost/Управа-је-објавила-одговоре-на-питања-Удружења-осигуравача-Србије.html Tue, 24 Jul 2018 14:29:03 +0200 Измене на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 17.07.2018. године Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је две ставке на листи санкција дана 17.07.2018. године, у складу а резо http://www.apml.org.rs/cyr2206/novost/Измене-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-17.07.2018.-године.html Wed, 18 Jul 2018 09:09:07 +0200 Одговори Управе на питања Удружења банака Србије и Народне банке Србије Управа је објавила одговоре на питања Удружења банака Србије и одговор на питање Народне банке Србије. Одговоре ћете наћи у Стручним тек ... http://www.apml.org.rs/cyr2188/novost/Одговори-Управе-на-питања-Удружења-банака-Србије-и-Народне-банке-Србије.html Fri, 22 Jun 2018 13:28:59 +0200 Одговори Управе на питања Одбора за осигурање ПКС Управа је објавила одговоре на питања Одбора за осигурање Привредне коморе Србије. Из техничких разлога одговори су подведени под одеља ... http://www.apml.org.rs/cyr2199/novost/Одговори-Управе-на-питања-Одбора-за-осигурање-ПКС.html Mon, 09 Jul 2018 14:20:19 +0200 Обука обвезника У сарадњи са Привредном комором Србије и регионалним привредним коморама, представници Управе пружају обуку обвезницима у вези са прим http://www.apml.org.rs/cyr2189/novost/Обука-обвезника.html Tue, 26 Jun 2018 15:57:09 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 18.6.2018. године Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди додао је две ставке на листу санкција 18.6.2018. године, у складу са Резолуциј http://www.apml.org.rs/cyr2176/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-Савета-безбедности-Ујединњених-нација.html Tue, 19 Jun 2018 08:15:41 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267,1989 и 2253 од 5.6.2018. године Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је једну ставку на листи санкција 5.6.2018. године, у складу са Резолу http://www.apml.org.rs/cyr2175/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,1989-и-2253-од-5.6.2018.-године.html Wed, 06 Jun 2018 12:49:14 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267,1989 и 2253 од 29.5.2018. године Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је једну ставку на листи санкција 29.5.2018. године, у складу са Резолу http://www.apml.org.rs/cyr2169/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,1989-и-2253-од-29.5.2018.-године.html Wed, 30 May 2018 08:05:46 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцији СБ УН 2368 (2017) Комитет Савета безбедности за санкције према Исламској држави и Алкаиди изменио је 9.5.2018. четири ставке на листи санкција године, у склад ... http://www.apml.org.rs/cyr2154/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцији-СБ-УН-2368-(2017).html Thu, 10 May 2018 09:29:56 +0200 Публикација о ризицима од злоупотребе у непрофитном сектору У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, Управа је објавила публикацију Ризици од злоупотребе непрофитног сектора у сврху финансирања терори ... http://www.apml.org.rs/cyr2150/novost/Публикација-о-ризицима-од-злоупотребе-у-непрофитном-сектору.html Fri, 04 May 2018 09:30:45 +0200 Смернице за процену ризика од ПН/ФТ код адвоката На основу члана 66. Закона о адвокатури (Службени гласник РС бр. 31/2011, 24/2012 – ОУС), члана 9. и 33. став 1 тачка 26 Статута Адвокатске коморе Срб http://www.apml.org.rs/cyr2141/novost/Смернице-за-процену-ризика-од-ПН/ФТ-за-адвокате.html Mon, 23 Apr 2018 09:13:13 +0200 Треће стручно саветовање посредника у промету непокретности Од 16. до 18. априла 2018. у Београду се одржава Треће стручно саветовање „Научи да успеш“ – најзначајнији скуп посредника у промету и ... http://www.apml.org.rs/cyr2190/novost/Треће-стручно-саветовање-посредника-у-промету-непокретности.html Mon, 16 Apr 2018 10:52:55 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцији СБ УН 1988 (2011) Комитет Савета безбедности за санкције према Taлибанима изменио је једну ставку на листи санкција 10.4.2018. године, у складу са Резолуцијом 1 ... http://www.apml.org.rs/cyr2127/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцији-СБ-УН-1988-(2011).html Thu, 12 Apr 2018 10:03:23 +0200 Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 29.3.2018.   Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је једну ставку на листи санкција 29.3.2018. године, у складу са Ре http://www.apml.org.rs/cyr2109/novost/Измена-на-листи-санкција-према-резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-29.3.2018.-годсине.html Fri, 30 Mar 2018 09:10:49 +0200 Презентације закона за обвезнике Управа наставља рад на едукацији обвезника и јачању сарадње кроз презентације Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма http://www.apml.org.rs/cyr2108/novost/Презентације-закона-за-обвезнике.html Thu, 29 Mar 2018 11:15:55 +0200 Презентације новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Управа активно сарађује са обвезницима на примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (ЗОСПНФТ). Имајући у виду да о http://www.apml.org.rs/cyr2098/novost/Презентације-новог-Закона-о-спречавању-прања-новца-и-финансирања-тероризма.html Fri, 16 Mar 2018 14:34:02 +0100 Објављени правилници Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, са пратећа три обр http://www.apml.org.rs/cyr2086/novost/Објављени-правилници.html Thu, 15 Mar 2018 13:37:46 +0100 Измене на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је три ставке на листи санкција 06.03.2018. године, у складу а резолуциј ... http://www.apml.org.rs/cyr2070/novost/Измене-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Wed, 07 Mar 2018 21:10:53 +0100 Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за јавне бележнике У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Службени гласник РС, 113/2017 од 17.12.2017) Јавнобележничка комора Србије ... http://www.apml.org.rs/cyr2056/novost/Смернице-за-процену-ризика-од-ПН/ФТ-за-јавне-бележнике.html Fri, 02 Mar 2018 13:29:00 +0100 Смернице за процену ризика од ПН/ФТ код обвезника у надлежности НБС, КХОВ, Пореске управе и Министарства трговине, туризма и телекомуникација У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Службени гласник РС, 113/2017 од 17.12.2017) надлежни органи донели су смерн ... http://www.apml.org.rs/cyr2016/novost/Смернице-за-процену-ризика-од-ПН/ФТ-код-обвезника-у-надлежности-НБС,-КХОВ,-Пореске-управе-и-Министарства-трговине,-туризма-и-телекомуникација.html Thu, 22 Feb 2018 09:21:21 +0100 Индикатори за препознавање сумњивих активности у вези са ФТ Измењена и допуњена листа индикатора за препознавање сумњивих активности у вези са финансирањем тероризма обајвљена је на сајту Управе ... http://www.apml.org.rs/cyr2010/novost/Индикатори-за-препознавање-сумњивих-активности-у-вези-са-ФТ.html Wed, 21 Feb 2018 15:27:19 +0100 Измене на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је једну ставку на листи санкција 14.2.2018. године, у складу а резолуц http://www.apml.org.rs/cyr1992/novost/.html Fri, 16 Feb 2018 11:14:56 +0100 Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава Управа за спречавање прања новца је, у складу са чланом 114. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник ... http://www.apml.org.rs/cyr1985/novost/Смернице-за-процену-ризика-од-прања-новца-и-финансирања-тероризма-код-друштава-за-ревизију,-предузетника-и-правних-лица-која-се-баве-пружањем-рачуноводствених-услуга-и-факторинг-друштава.html Fri, 09 Feb 2018 09:36:45 +0100 Саопштење Управе Поводом натписа који се односе на тумачења засенчених делова извештаја Управе за спречавање прања новца објављених на основу Решења По http://www.apml.org.rs/cyr1966/novost/Саопштење-Управе.html Sat, 13 Jan 2018 21:18:31 +0100 Измене на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 Комитет Савета безбедности за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди изменио је једну ставку на листи санкција 26.12.2017. године, у складу а резолуц ... http://www.apml.org.rs/cyr1972/novost/Измене-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253.html Wed, 27 Dec 2017 09:37:28 +0100 Усвојени закони 14.12.2017. године Народна скупштина Р. Србије је 14. децембра 2017. године донела Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Закон је објављен у &b ... http://www.apml.org.rs/cyr1959/novost/Усвојени-закони-14.12.2017.-године.html Wed, 20 Dec 2017 14:49:33 +0100 Јавно саопштење ФАТФ од 3.11.2017. године ФАТФ, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саoпштење о државама које http://www.apml.org.rs/cyr1931/novost/Јавно-саопштење-ФАТФ-од-3.11.2017.-године.html Fri, 17 Nov 2017 09:03:37 +0100 Јавно саопштење ФАТФ од 23.6.2017. године ФАТФ, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саoпштење о јурисдикцијама ... http://www.apml.org.rs/cyr1855/novost/Јавно-саопштење-ФАТФ-од-23.6.2017.-године.html Fri, 07 Jul 2017 14:55:44 +0200 Јавно саопштење ФАТФ од 24.2.2017. године ФАТФ, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, објавио је саoпштење о јурисдикцијама к ... http://www.apml.org.rs/cyr1769/novost/Јавно-саопштење-ФАТФ-од-24.2.2017.-године.html Mon, 06 Mar 2017 10:44:28 +0100