APML logo
Српски Srpski English

Izmena Smernica za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava

Petak, 29 Maj 2020
Dana 15. maja 2020. godine izmenjene su Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava. Podsećanja radi, Smernice su pr ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 21.5.2020. godine

Petak, 22 Maj 2020
Dana 21.5.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je 1 stavku na listu sankcija. Lista sankci ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji 1718 (2006) od 11.5.2020. godine

Utorak, 12 Maj 2020
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Severnoj Koreji izmenio je jednu stavku na listi sankcija 11.5.2020. godine, u skladu sa Rezolucijom 1718 (2006) u vezi sa DNR Korejom.Lista sankcija prema DNR Koreji redovno se ažurira na osnovu relevant ...
Detaljnije»

FATF objavio publikaciju o rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma kao posledica pandemije KOVID-19

Četvrtak, 7 Maj 2020
Pandemija COVID-19 izazvala je velike globalne promene, stradanje ljudi i ekonomske poremećaje. Pandemija je takođe dovela i do povećanog broja krivičnih dela kojima ovakva situacija pogoduje – prevare, visokotehnološki kriminal, pre ...
Detaljnije»

Spisak kontakata za opštine i gradove u Srbiji za pomoć građanima u uslovima zabrane kretanja za građane starije od 65 godina

Sreda, 18 Mart 2020
Spisak kontakata nalazi se na sledećem linku: https://www.srbija.gov.rs/vest/452163/spisak-kol-centara-u-gradovima-i-opstinama.php ...
Detaljnije»

Uprava na svom sajtu objavila prevod FATF standarda, Metodologije i pet stručnih tekstova FATF

Ponedeljak, 6 April 2020
U cilju što bolje usklađenosti sa međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u cilju informisanja stručne i šire javnosti, Uprava je na sajtu objavila na srpskom jeziku Međunarodne standard ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 24.3.2020. godine

Sreda, 25 Mart 2020
Dana 24.3.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je 1 stavku sa liste sankcija. Lista sankcij ...
Detaljnije»

Saopštenje FATF iz februara 2020. godine

Sreda, 18 Mart 2020
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.  ...
Detaljnije»

Izmena Smernica za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke

Utorak, 10 Mart 2020
Dana 24. februara 2020. godine izmenjene su Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvranog vlasnika registrovanog subjekta u centralnoj evidenciji. Podsećanja radi, prve Smernice donete su 8. januara 2019. go ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 4.3.2020. godine

Četvrtak, 5 Mart 2020
Dana 4.3.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjekt ...
Detaljnije»

Razmena iskustava i znanja sa obveznicima Zakona u cilju boljeg prepoznavanja sumnji da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

Petak, 28 Februar 2020
Tokom novembra i decembra meseca 2019. godine, Uprava za sprečavanje pranja novca organizovala je pojedinačne sastanke sa predstavnicima 67 revizorskih kuća. Cilj sastanaka je unapređenje znanja i svesti obveznika o Tipologijama pranja novca i fi ...
Detaljnije»

Povratne informacije obveznicima po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Petak, 28 Februar 2020
U skladu sa članom 79. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprečavanje pranja novca je tokom decembra meseca 2019. godine i januara 2020. godine organizovala pojedinačne sastanke sa predstavnicima 26 poslovnih ba ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 23.2.2020. godine

Utorak, 25 Februar 2020
Dana 23.2.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektim ...
Detaljnije»

Usvojena Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranjа terorizma

Petak, 21 Februar 2020
Vlada Republike Srbije usvojila je 13. februara 2020. godine Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Strategija obuhvata period od 2020-2024. godine i prateći Akcioni plan za period 2020-2022. Strategiju je izradio Stručn ...
Detaljnije»

Najavljene prezentacije izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Četvrtak, 20 Februar 2020
Dana 24. januara 2020. godine u prostorijama Udruženja banaka Srbije, predstavnici Grupe za pravne poslove i usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima Uprave za sprečavanja pranja novca predstavili su ovlašćenim licima i članovima ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 18.2.2020. godine

Sreda, 19 Februar 2020
Dana 18.2.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima u ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 4.2.2020. godine

Sreda, 5 Februar 2020
Dana 4.2.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 14.1.2020. godine

Četvrtak, 16 Januar 2020
Dana 14.1.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio ...
Detaljnije»

Predstavljanje Tipologija pranja novca i Tipologija finansiranja terorizma

Petak, 31 Januar 2020
Užice, 30. januar 2020. U Užicu  je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za Spreča ...
Detaljnije»

Predstavljanje Tipologija pranja novca

Petak, 31 Januar 2020
Zlatibor, 29. januar 2020.   Na Zlatiboru je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca predstavnicima tužilaštava, sudova, policije i poreske uprave Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i spre ...
Detaljnije»

Praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Petak, 31 Januar 2020
Zlatibor, 28. januar 2020. Uprava za sprečavanje pranja novca je predstavila smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma Vel ...
Detaljnije»

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2025 i pratećeg akcionog plana za period 2020-2023

Sreda, 22 Januar 2020
...
Detaljnije»

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca

Sreda, 29 Januar 2020
Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. Uredbe o internom i javnom konkursu ...
Detaljnije»

Najbolje prakse u utvrđivanju stvarnog vlasništva - dokument FATF

Utorak, 14 Januar 2020
Anonimne shell kompanije su jedna od najraširenijih metoda pranja novca koji potiče iz kriminala i korupcije. Novim Najboljim praksama FATF državama se pomaže da skinu veo tajnosti sa stvarnog vlasnika kompanije, fondacije, udruženja ...
Detaljnije»

Koordinacija nadzornih organa, Uprave za sprečavanje pranja novca i pravosudnih organa u otkrivanju sumnjivih transakcija

Ponedeljak, 25 Novembar 2019
U petak, 22. novembra 2019. godine, organizovana je panel diskusija čiji je cilj bio unapređenje koordinacije nadzornih i pravosudnih organa i Uprave za sprečavanje pranja novca u procesu otkrivanja sumnjivih transakcija tokom postupka nadzora, a ...
Detaljnije»

Poziv za učešće u javnoj raspravi

Petak, 27 Decembar 2019
Pozivamo sve zainteresovane strane da se upoznaju sa Nacrtom strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2024 i pratećim akcionim planom za period 2020-2022.  U postupku pripreme strategije, Ministarstvo fin ...
Detaljnije»

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Četvrtak, 26 Decembar 2019
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma dana 23.12.2019. godine. Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 91/19 dana 24.12.2019. godine i s ...
Detaljnije»

Vodič „Sprečavanje finansiranja terorizma – vodič za donatore“

Četvrtak, 5 Decembar 2019
Uprava za sprečavanje pranja novca u saradnji sa nadležnim državnim organima koji su deo Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Građanske inicijative izradila je vodič – „Sprečavanje finansiranja ...
Detaljnije»

Primena procenjenih rizika kroz tipologije pranja novca i finansiranja terorizma

Petak, 22 Novembar 2019
Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala  je skup  namenjen obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U prostorijama PKS, gde je skup održan 19. novembra ...
Detaljnije»

Potencijalne zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma

Četvrtak, 21 Novembar 2019
Predstavljen vodič „Sprečavanje finansiranja terorizma - Vodič za donatore“  Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Koordinacionim telom z ...
Detaljnije»

Jednoobrazno praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Sreda, 6 Novembar 2019
Beograd, 30. oktobar 2019. Za predstavnike tužilaštva, sudova i policije,  Uprava za sprečavanje pranja novca je organizovala radionicu i  predstavila Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Sreda, 6 Novembar 2019
Dana 5.11.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je ...
Detaljnije»

Unapređenje koordinacije nadzornih organa, Uprave i pravosudnih organa, Beograd, 18.10.2019. godine

Ponedeljak, 21 Oktobar 2019
Organizujući panel diskusiju koja je bila posvećena unapređenju koordinacije nadzornih i pravosudnih  organa i Uprave za sprečavanje pranja novca u otkrivanju sumnjivih transakcija tokom postupka nadzora, sa posebnim naglaskom na matricu riz ...
Detaljnije»

Obuka poreskih i upravnih inspektora u oblasti sprečavanja finansiranja terorizma

Utorak, 15 Oktobar 2019
Tokom septembra i oktobra održane su obuke za 16 upravnih i 19 poreskih inspektora, u Rumi, Nišu, na Kopaoniku i u Vrdniku. Više o tome pročitajte klikom na sledeći link: https://mailchi.mp/597c399ab2fb/novosti-iz-sveta-inspekcija- ...
Detaljnije»

Sudijski dani - Vrnjačka Banja, 10-12.2019. godine

Ponedeljak, 14 Oktobar 2019
  U periodu od 10. do 12 oktobra 2019. godine održano je godišnje savetovanje sudija Repubile Srbije „Sudijski dani – 2019“ u Vrnjačkoj Banji u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda. Savetovanje je bilo posvećeno pra ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Subota, 12 Oktobar 2019
Dana 11.10.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je j ...
Detaljnije»

Nosioci pravosudnih funkcija na okupu

Utorak, 8 Oktobar 2019
Predstavljena Procena rizika od pranja novca i nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Beograd, 04. oktobar 2019.  Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, organizovala jo&sc ...
Detaljnije»

Predstavnici Uprave učestvovali na Danima računovođa u Vrnjačkoj Banji, 3.10.2019. godine

Ponedeljak, 7 Oktobar 2019
Na poziv Privredne komore Srbije i u organizaciji iste, predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca su dana 3. 10. 2019. godine uzeli učešće na stručnom skupu pod nazivom  „Dani računovođa“, koji je održan u Vrnjač ...
Detaljnije»

Okrugli sto za nosioce pravosudnih funkcija, Beograd, 30.9.2019. godine

Ponedeljak, 7 Oktobar 2019
Procena rizika od pranja novca i nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Beograd, 30. septembar 2019.  Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, organizovala okrugli sto za pr ...
Detaljnije»

Predstavljene Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranje terorizma

Ponedeljak, 7 Oktobar 2019
Subotica, 27. septembar 2019. U Subotici je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za Spreč ...
Detaljnije»

Predstavljene tipolgije pranja novca

Petak, 4 Oktobar 2019
Subotica, 26. septembar 2019. U Subotici je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca predstavnicima tužilaštava, sudova, policije i poreske policije Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečav ...
Detaljnije»

Praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Petak, 4 Oktobar 2019
Subotica, 25. septembar 2019. U Subotici je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja te ...
Detaljnije»

Predstavljene Tipologije finansiranja terorizma i Tipologije pranja novca

Sreda, 18 Septembar 2019
Nadovezujući se na radionicu na kojoj su predstavljene Tipologije pranja novca, Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, za predstavnike obveznika u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizm ...
Detaljnije»

Predstavljene Tipologije pranja novca

Petak, 13 Septembar 2019
Na radionici koju je u Nišu 3. septembra 2019. godine organizovala Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, okupljenim predstavnicima  represivnog dela sistema za borbu protiv pranja novca (sudova, osnovn ...
Detaljnije»

Jedinstveni sistem statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Sreda, 11 Septembar 2019
Za predstavnike tužilaštva, sudova i policije, Uprava za sprečavanja novca je organizovala radionicu čiji je cilj unapređenje primene smernica za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja n ...
Detaljnije»

Smernice FATF za određene sektore

Sreda, 11 Septembar 2019
FATF (Financial Action Task Force) osim svojih Četrdeset preporuka i tumačenja uz te preporuke redovno objavljuje i smernice, koje nisu obavezujućeg karaktera, ali čija je svrha da pomognu različitim učesnicima u sistemima za borbu protiv pranj ...
Detaljnije»

Uspostavljanje mehanizma preispitivanja prekograničnih pretnji

Utorak, 27 Avgust 2019
Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kojim predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, donelo je 13. juna 2019. godine rešenje o obrazovanju Stručnog tima za uspostavljanje mehani ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Sreda, 21 Avgust 2019
Dana 20.8.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je jednu ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Četvrtak, 15 Avgust 2019
Dana 14.8.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je dve stavke ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Sreda, 14 Avgust 2019
  Dana 13.8.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je jed ...
Detaljnije»

Тipologije pranja novca i finansiranja terorizma - info sesija za predstavnike državnog i privatnog sektora

Četvrtak, 4 Juli 2019
Dana 1.7.2019. godine u organizaciji Privredne komore Srbije predstavnicima državnog i privatnog sektora u neposrednoj infosesiji ukazano je na značaj usvojenih Smernica za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobra ...
Detaljnije»

Obuka za tržišne inspektore

Sreda, 17 Juli 2019
U cilju unapređenja znanja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija-Sektor tržišne inspekcije, organ ...
Detaljnije»

Obuka za interne revizore i obuka za računovođe, javne beležnike i društva za osiguranje

Sreda, 17 Juli 2019
U cilju unapređenja znanja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Komora ovlašćenih revizora, organizovali su obuku internih revizora na temu &bdquo ...
Detaljnije»

Srbija skinuta sa sive liste FATF

Četvrtak, 27 Jun 2019
Na plenarnom zasedanju FATF procenjeno je da su ispunjeni svi zahtevi koji su stavljeni pred našu zemlju kada je reč o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje Na listi FATF, ...
Detaljnije»

Unapređenje institucionalne saradnje

Ponedeljak, 17 Jun 2019
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i nadzorni organi za ZOSPNFT zajedno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma  Koordinatorka procene rizika i nadzorni organi za ZOSPNFT organizovali su 11. juna 2019. godine u Novom ...
Detaljnije»

FATF - javno saopštenje

Ponedeljak, 24 Jun 2019
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, nakon plenarnog zasedanja od 16. do 21. juna 2019. godine, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje p ...
Detaljnije»

Procena rizika od pranja novca - info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i policije

Ponedeljak, 17 Jun 2019
Četvrta info-sesija organizovana u Novom Sadu  Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala je četvrtu po redu info-sesiju za predstavnike sudova, tužilaštva i po ...
Detaljnije»

Unapređenje sistema za borbu protv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji

Petak, 7 Jun 2019
...
Detaljnije»

Procena rizika od pranja novca - info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i policije u Nišu, 23-24. maj 2019. godine

Četvrtak, 30 Maj 2019
Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala je treću po redu info-sesiju za predstavnike sudova, tužilaštva i policije. Na skupu, organizovanom 24. maja 2019. godine, p ...
Detaljnije»

Okrugli sto na temu privrednih prestupa u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Sreda, 22 Maj 2019
Dana 20. maja 2019. godine u Beogradu održan je okrugli sto sa predstavnicima privrednih sudova, tužilaštava i nadzornih organa iz oblasti sprečavanja pranja novca. U neposrednom kontaktu sa predstavnicima navedenih institucija prezentovani ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Sreda, 22 Maj 2019
Dana 21.5.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je jednu stavku s ...
Detaljnije»

Prezentacija zaključaka nacionalne procene rizika u Kraljevu

Ponedeljak, 20 Maj 2019
Dana 17. maja 2019. godine u Kraljevu održana je infosesija sa predstavnicima sudova, tužilaštava i policije gde su u neposrednom kontaktu prezentovani rezultati procene rizika od pranja novca. Navedena info sesija je organizovana u okviru P ...
Detaljnije»

Vlada Srbije usvojila Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Četvrtak, 16 Maj 2019
 Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim se usvajaju Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma.  Dana 28.10.2018. ...
Detaljnije»

Javni konkurs za popunjavanje položaja - pomoćnik direktora Uprave

Sreda, 15 Maj 2019
REPUBLIKA SRBIJA VLADA Služba za upravljanje kadrovima Beograd               Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa čl. 54. stav 1. i 55. Zakona o državnim službeni ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Sreda, 15 Maj 2019
Dana 14.5.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je jednu stavku na lis ...
Detaljnije»

Obuka za zaposlene u Upravi za igre na sreću

Utorak, 7 Maj 2019
U cilju unapređenja znanja novih zaposlenih u Upravi za igre na sreću u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Uprava za igre na sreću organizuju obuku na t ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Petak, 3 Maj 2019
Dana 1.5.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je 80 stavki i dodao 1 s ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Utorak, 23 April 2019
Dana 22.4.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je jednu stavku sa liste ...
Detaljnije»

Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi

Ponedeljak, 22 April 2019
Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa  Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizovala 18. aprila 2019. obuku namenjenu organizacijama civilnog društva (OCD ...
Detaljnije»

Prezentacija zaključaka nacionalne procene rizika za sudije, tužioce i policiju

Četvrtak, 18 April 2019
Dana 12. aprila 2019. godine uz pomoć Pravosudne akademije održana je infosesija sa predstavnicima sudova, tužilaštava i policije gde su u neposrednom kontaktu prezentovani rezultati procene rizika od pranja novca. Koordinator procene riz ...
Detaljnije»

Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Četvrtak, 18 April 2019
Dana 17.4.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je jednu stavku na listi sank ...
Detaljnije»

Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Utorak, 16 April 2019
Dana 17.4.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je jednu stavku sa liste sankcij ...
Detaljnije»
Srbija i SAD: Zajednički rad na poreskim propisima

Srbija i SAD: Zajednički rad na poreskim propisima

Sreda, 10 April 2019
Ministar finansija Republike Srbije Siniša Mali i ambasador SAD u Beogradu Kajl Skot potpisali su danas Sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Republike Srbije sa ciljem
Detaljnije»

Obuka za nosioce pravosudnih funkcija: Procena rizika od pranja novca

Ponedeljak, 1 April 2019
  Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja ocenjuje kao značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti  sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svo ...
Detaljnije»

Prezentovanje rezultata procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma platnim institucijama

Ponedeljak, 4 Februar 2019
Dana 4.2.2019. godine u organizaciji Privredne komore Srbije predstavnicima platnih institucija predstavljeni su rezultati procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Koordinator procene rizika upoznala je prisutne sa rizicima na naciona ...
Detaljnije»

Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Subota, 30 Mart 2019
Dana 29.3.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je šest stavki na listi san ...
Detaljnije»

Nastavak obuka za računovođe

Utorak, 26 Mart 2019
Uprava  je održala niz obuka za obveznike, na kojima je bilo reči o zaključcima Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, pratećih sektorskih sm ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Subota, 23 Mart 2019
Dana 22.3.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je jednu stavku na listu sankcija. Li ...
Detaljnije»

Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi

Ponedeljak, 25 Mart 2019
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija - Upravom za sprečavanje pranja novca, 18. aprila 2019. organizuje obuku:  Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi. ...
Detaljnije»

Kako utvrditi i evidentirati stvarnog vlasnika - savetovanje u Privrednoj komori Srbije, 26.3.2019. godine

Četvrtak, 21 Mart 2019
Sa ciljem obezbeđivanja jedinstvene primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i unapređivanja operativnih znanja predstavnika finansijskog i nefinansijskog sektora, Privredna komora Srbije, Udruženje za bankarstvo, osigur ...
Detaljnije»
Smeštanje softvera Uprave na Klaud u Državnom data centru

Smeštanje softvera Uprave na Klaud u Državnom data centru

Sreda, 20 Mart 2019
Dana 14.3.2019. godine izvršeno je smeštanje softvera Uprave za sprečavanje pranja novca na Klaud (Cloud) infrastrukturu u Državnom data centru . Uprava je na taj način postala dvad
Detaljnije»

Poziv za popunjavanje upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora

Utorak, 19 Mart 2019
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Uprava za sprečavanje pranja novca pozivaju organizacije civilnog društva da popune online Upitnik za procenu ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma. Upitnik možete pop ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Četvrtak, 14 Mart 2019
Dana 13.3.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je jednu stavku na listu sankcija. Lis ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Petak, 1 Mart 2019
Dana 28.2.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je jednu stavku na listu sankcija. Lista sa ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Subota, 9 Februar 2019
Dana 8.2.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je sa liste navedena četiri imena nako &scaro ...
Detaljnije»

Pretraživač označenih lica - važna napomena

Ponedeljak, 10 Decembar 2018
Ukoliko vam se ne prikazuje stranica sa pretraživačem označenih lica, potrebno je da proverite da li na vašem računaru imate instaliranu najnoviju verziju internet pretraživača koji koristite (npr.Google Chrome, Mozilla, Edge, itd) ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji 1988

Četvrtak, 31 Januar 2019
Komitet Saveta bezbednosti osnovan u skladu sa Rezolucijom 1988 (2011) izmenio je podatke za dva lica na listi čije se raspolaganje imovinom ograničava I na koje se odnosi zabrana putovanja I embargo na oružje, prema stavu 1 Rezolucije 2255 (2015) ...
Detaljnije»

Infosesija o procenjenim rizicima za društva za upravljanje penzijskim fondovima

Ponedeljak, 21 Januar 2019
Dana 18.1.2019. godine u  Narodnoj banci Srbije održana je infosesija o procenjenim rizicima sa sektorom društava za upravljanje penzijskim fondovima. Nacionalni koordinator procene rizika predstavila je rezultate procene rizika države ...
Detaljnije»

Infosesija o procenjenim rizicima u sektoru igara na sreću

Ponedeljak, 21 Januar 2019
Dana 18.1.2019. godine u  Privrednoj komori Srbije održana je infosesija o procenjenim rizicima sa sektorom igara na sreću. Nacionalni koordinator procene rizika predstavila je rezultate procene rizika države od pranja novca i finansiranja te ...
Detaljnije»

Potpisan sporazum sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Petak, 11 Januar 2019
Uprava za sprečavanje pranja novca zaključila je Sporazum o saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sporazum je zaključen na osnovu dokumenta  „Procеna rizika od pranja novca i procеna rizika od fina ...
Detaljnije»

Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika

Četvrtak, 10 Januar 2019
Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju donete su 8.1.2019. godine. Dana 24.10.2018. godine Predsednik Koordinacionog tela doneo je Rešenje ...
Detaljnije»

Novi indikatori za računovođe, revizore i faktoring

Četvrtak, 10 Januar 2019
Uprava je krajem prethodne i početkom ove godine donela nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za računovođe, revizore i faktoring društva. Indikatore možete pronaći pod odeljkom Propi ...
Detaljnije»

Nastavak obuka za obveznike

Petak, 21 Decembar 2018
Uprava  je u prethodnim mesecima održala niz obuka za obveznike, na kojima je bilo reči o zaključcima Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, p ...
Detaljnije»

Lista označenih lica

Četvrtak, 20 Decembar 2018
Dana 20.12.2018. godine Vlada  Republike Srbije donela je rešenje o stavljanju više lica na Listu označenih lica, u skladu sa članom 4, stav 1, tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizm ...
Detaljnije»

Komitet za sankcije Saveta bezbednosti prema Rezoluciji 1988 izmenio Smernice

Ponedeljak, 17 Decembar 2018
Komitet Saveta bezbednosti osnovan prema Rezoluciji 1988 (2011.) usvojio je 3. decembra 2018. godine izmenjene Smernice za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti (Smernice). Smernice su izmenjene u skladu sa paragrafom 43 Rezolucije SB 2255 (2015.) ...
Detaljnije»

VAŽNO: Ciljane finansijske sankcije - pretraživač označenih lica

Ponedeljak, 3 Decembar 2018
Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Institutom „Mihajlo Pupin – Računarski sistemi“, razvila pretraživač koji se odnosi na liste lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija, tj. na „označen ...
Detaljnije»

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog javnog mesta

Sreda, 28 Novembar 2018
Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/1 ...
Detaljnije»

Počela realizacija projekta iz IPA 2015

Četvrtak, 22 Novembar 2018
Dana 13.11.2018. godine počela je realizacija Projekta za unapređenje kvaliteta prijava sumnjivih transakcija i jačanje kapaciteta Uprave za sprečavanje pranja novca iz sredstava IPA 2015 (Enhancing the quality and efficiency of Suspicious Transa ...
Detaljnije»

VAŽNO OBAVEŠTENJE: UPRAVA SE SELI NA NOVU ADRESU

Četvrtak, 22 Novembar 2018
VAŽNO: Obaveštavamo sve zainteresovane strane da će od ponedeljka, 26.11.2018. godine, Uprava biti preseljena na novu lokaciju, u Resavskoj ulici broj 24, 11000 Beograd. Brojevi telefona biće ažurirani na veb prezentaciji Uprave u najskori ...
Detaljnije»

Radni sastanak sa predstavnicima faktoring firmi

Četvrtak, 1 Novembar 2018
Dana 31.10.2018. godine u Privrednoj komori Beograda održan je radni sastanak sa predstavnicima faktoring firmi i poslovnih banaka, koji rade na poslovima faktoringa. Na sastanku su govorili predstavnici Uprave, Narodne banke Srbije i Agencije za os ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 19.11.2018. godine

Utorak, 20 Novembar 2018
  Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 19.11.2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim f ...
Detaljnije»

Obuka za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u Subotici

Ponedeljak, 29 Oktobar 2018
U organizaciji Privredne komore Srbije, predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca i Sektora tržišne inspekcije u okviru Ministarstva trgovine, turizma I telekomunikacija učestvuju u obuci posrednika u prometu I zakupu nepokretnosti na ...
Detaljnije»

Održana obuka za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Petak, 26 Oktobar 2018
U saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Sektorom tržišne inspekcije Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, predstavnici Uprave održali su obuku za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u Kragujevcu i Novom Sadu 22. I 25.10 ...
Detaljnije»

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Sreda, 24 Oktobar 2018
            Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/0 ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1718 (2006) 16.10.2018.

Sreda, 17 Oktobar 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Severnoj Koreji izmenio je jednu stavku na listi sankcija 16.10.2018. godine, u skladu sa Rezolucijom 1718 (2006) u vezi sa DNR Korejom. Konkretno, označena su tri broda u skladu sa paragrafom 12 Rezol ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 15.10.2018. godine

Utorak, 16 Oktobar 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 15.10. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičk ...
Detaljnije»

Održana sednica Koordinacionog tela

Sreda, 10 Oktobar 2018
Dana 4.10.2018, godine održana je sednica Koordinacionog tela za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kojom je predsedavao potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Članov ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 4.10.2018. godine

Petak, 5 Oktobar 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 4.10. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičk ...
Detaljnije»

Prezentacija nacionalne procene rizika u Udruženju banaka Srbije

Ponedeljak, 1 Oktobar 2018
U Udruženju banaka Srbije je 28.9.2018. godine održana prezentacija rezultata nacionalne procene rizika od pranja novca i od finansiranja terorizma. Prezentaciju su održali nacionalni koordinator Jelena Pantelić iz Uprave, kao i rukovodioci podgr ...
Detaljnije»

Odgovori na pitanja obveznika

Utorak, 25 Septembar 2018
Uprava je objavila odgovore na 13 pitanja pristiglih od obveznika. Odgovore možete pronaći pod naslovom Propisi – Stručna mišljenja.   ...
Detaljnije»

Аžurirane Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava

Četvrtak, 20 Septembar 2018
Uprava je u februaru ove godine donela Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava, kako ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1718 (2006)

Nedelja, 16 Septembar 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Severnoj Koreji izmenio je jednu stavku na listi sankcija 14.9.2018. godine, u skladu sa Rezolucijom 1718 (2006) u vezi sa DNR Korejom. Lista sankcija prema DNR Koreji redovno se ažurira na osnovu releva ...
Detaljnije»

Komitet za sankcije prema Islamskoj državi i Al-Kaidi preradio Smernice

Petak, 14 Septembar 2018
  U skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) o Islamskoj državi, Al-Kaidi,  sa njima povezanim licima, grupama, pravnim licima i subjektima, Komitet Saveta bezbednosti je 5.9.2018. godine usvojio prerađene Smernice z ...
Detaljnije»

Prezentacija nacionalne procene rizika u Privrednoj komori Srbije

Utorak, 11 Septembar 2018
Prvo javno predstavljanje rezultata nacionalne procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma održano je 10.9.2018. godine u Privrednoj komori Srbije. Skup su otvorili predsednik PKS-a  Marko Čadež, potpredsednik Vl ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 23.8.2018. godine

Petak, 24 Avgust 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je listu sankcija 23.8. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privre ...
Detaljnije»

Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma

Utorak, 14 Avgust 2018
Dokument Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja teriorizma usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije 31.5.2018. godine. Ovaj dokument je rezultat intenzivnog rada i saradnje između nadležnih organa Republike Srbije i pre ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 9.8.2018. godine

Petak, 10 Avgust 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 9.8. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim lici ...
Detaljnije»

Komitet za sankcije na osnovu Rezolucije 1718 odobrio je obaveštenje o mogućim izuzecima od režima sankcija prema Severnoj Koreji, a u cilju implementacije humanitarne pomoći

Sreda, 8 Avgust 2018
Komitet Saveta bezbednosti, ustanovljen na osnovu Rezolucije 1718 (2006), 6.8.2018. godine usvojio je sedmo obaveštenje o implementaciji humanitarne pomoći, pod nazivom Smernice za traženje dozvole za pružanje humanitrane pomoći Demokratsk ...
Detaljnije»

Uprava je odgovorila na pitanja Udruženja osiguravača Srbije

Utorak, 24 Juli 2018
Uprava je odgovorila na pitanja Udruženja osiguravača Srbije. Odgovore možete naći u stručnim tekstovima. ...
Detaljnije»

Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 17.07.2018. godine

Sreda, 18 Juli 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je dve stavke na listi sankcija 17.07.2018. godine, u skladu a rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama ...
Detaljnije»

Odgovori Uprave na pitanja Udruženja banaka Srbije i Narodne banke Srbije

Petak, 22 Jun 2018
Uprava je objavila odgovore na pitanja Udruženja banaka Srbije i odgovor na pitanje Narodne banke Srbije. Odgovore ćete naći u Stručnim tekstovima. ...
Detaljnije»
Odgovori Uprave na pitanja Odbora za osiguranje PKS

Odgovori Uprave na pitanja Odbora za osiguranje PKS

Ponedeljak, 9 Juli 2018
Uprava je objavila odgovore na pitanja Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije. Iz tehničkih razloga odgovori su podvedeni pod odeljak Stručni tekstovi. ...
Detaljnije»

Obuka obveznika

Utorak, 26 Jun 2018
U saradnji sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komorama, predstavnici Uprave pružaju obuku obveznicima u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 18.6.2018. godine

Utorak, 19 Jun 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je dve stavke na listu sankcija 18.6. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 5.6.2018. godine

Sreda, 6 Jun 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je jednu stavku na listi sankcija 5.6. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, gr ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 29.5.2018. godine

Sreda, 30 Maj 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je jednu stavku na listi sankcija 29.5.2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupa ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 2368 (2017)

Četvrtak, 10 Maj 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Islamskoj državi i Alkaidi izmenio je 9.5.2018. četiri stavke na listi sankcija godine, u skladu sa Rezolucijom 2368 (2017) o pretnjama međunarodnom miru i sigurnosti. Lista sankcija redovno se ažurir ...
Detaljnije»

Publikacija o rizicima od zloupotrebe u neprofitnom sektoru

Petak, 4 Maj 2018
U saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, Uprava je objavila publikaciju Rizici od zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhu finansiranja terorizma, namenjenju prvenstveno neprofitnom sektoru, ali i široj javnosti radi upoznavanja sa međunarodnim st ...
Detaljnije»

Smernice za procenu rizika od PN/FT kod advokata

Ponedeljak, 23 April 2018
Na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi (Službeni glasnik RS br. 31/2011, 24/2012 – OUS), člana 9. i 33. stav 1 tačka 26 Statuta Advokatske komore Srbije (Službeni glasnik RS, br.85/2011, 78/2012, 86/2013), člana 114. u vezi člana 104 st ...
Detaljnije»

Treće stručno savetovanje posrednika u prometu nepokretnosti

Ponedeljak, 16 April 2018
Od 16. do 18. aprila 2018. u Beogradu se održava Treće stručno savetovanje „Nauči da uspeš“ – najznačajniji skup posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope. Učesnicima Konferencij ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1988 (2011)

Četvrtak, 12 April 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Talibanima izmenio je jednu stavku na listi sankcija 10.4.2018. godine, u skladu sa Rezolucijom 1988 (2011) u vezi sa Talibanima i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima. ...
Detaljnije»

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 29.3.2018.

Petak, 30 Mart 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je jednu stavku na listi sankcija 29.3.2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupa ...
Detaljnije»

Prezentacije zakona za obveznike

Četvrtak, 29 Mart 2018
Uprava nastavlja rad na edukaciji obveznika i jačanju saradnje kroz prezentacije Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i  Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Obuka za računovođe ...
Detaljnije»

Prezentacije novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Petak, 16 Mart 2018
Uprava aktivno sarađuje sa obveznicima na primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (ZOSPNFT). Imajući u vidu da od 1.4.2018. godine počinje da se primenjuje novi ZOSPNFT, koji je usvojen 14.12.20178. godine, Uprava je od ...
Detaljnije»

Objavljeni pravilnici

Četvrtak, 15 Mart 2018
Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa prateća tri obrasca, i Pravilnik o obrascu službene legitimacije i izgledu službene značke zaposlenih u Upravi za ...
Detaljnije»

Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Sreda, 7 Mart 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je tri stavke na listi sankcija 06.03.2018. godine, u skladu a rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama ...
Detaljnije»

Smernice za procenu rizika od PN/FT za javne beležnike

Petak, 2 Mart 2018
U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, 113/2017 od 17.12.2017) Јavnobeležnička komora Srbije donela je smernice za procenu rizika od PN/FT  kod javnih beležnika. Tekst Smernica može ...
Detaljnije»

Smernice za procenu rizika od PN/FT za obveznike u nadležnosti NBS, KHOV, Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

Četvrtak, 22 Februar 2018
U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, 113/2017 od 17.12.2017) nadležni organi doneli su smernice za procenu rizika od PN/FT  kod obveznika nad kojima vrše nadzor. U pitanju su Nar ...
Detaljnije»

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa FT

Sreda, 21 Februar 2018
Izmenjena i dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa finansiranjem terorizma obajvljena je na sajtu Uprave, u delu Propisi - indikatori. Lista počinje da se primenjuje od 1.4.2018. godine ...
Detaljnije»

Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Petak, 16 Februar 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je jednu stavku na listi sankcija 14.02.2018. godine, u skladu a rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupa ...
Detaljnije»

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava

Petak, 9 Februar 2018
Uprava za sprečavanje pranja novca je, u skladu sa članom 114. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/17 od 17. decembra 2017. godine- u daljem tekstu Zakon) izradila Smernice za pro ...
Detaljnije»

Saopštenje Uprave

Subota, 13 Januar 2018
Povodom natpisa koji se odnose na tumačenja zasenčenih delova izveštaja Uprave za sprečavanje pranja novca objavljenih na osnovu Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja br.  071-01-3827/2017-03 od 28.12.2017. godine ...
Detaljnije»

Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253

Sreda, 27 Decembar 2017
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je jednu stavku na listi sankcija 26.12.2017. godine, u skladu a rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupa ...
Detaljnije»

Usvojeni zakoni 14.12.2017.

Sreda, 20 Decembar 2017
Narodna skupština R. Srbije je 14. decembra 2017. godine donela Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 113/2017 od 17. 12. 2017. godine. Zakon stupa na snagu ...
Detaljnije»

Javno saopštenje FATF od 3.11.2017. godine

Petak, 17 Novembar 2017
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o državama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski siste ...
Detaljnije»

Javno saopštenje FATF od 23.6.2017.

Petak, 7 Juli 2017
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sis ...
Detaljnije»

Јаvno saopštenje FATF od 24.2.2017- godine

Ponedeljak, 6 Mart 2017
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem ...
Detaljnije»
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca