Потписан споразум о сарадњи са ФОС Јапана
Сазнај више
Списак кандидата који су у мајском испитном року (20.5.2024. године и 23.5.2024. године) положили стручни испит за издавањ
Сазнај више
Измена на листи санкција према Резолуцијама СБУН 1267, 1989 и 2253 од 25.4.2024. године
Сазнај више
Измена на листи санкција према Резолуцији СБУН 1718 од 15.4.2024.
Сазнај више
Обавештење о измени износа административне таксе за полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лиц
Сазнај више
Представљање Националне процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризм
Сазнај више
Препоруке за пријављивање сумњивих активности
Сазнај више
НРА – резултати процене ризика
Сазнај више